newsletter

Zapisz się do newslettera

Skontaktuj się z nami

telefon 724 602 506

 

e-mail   sklep@produkty-metalowe.pl

Nasze produkty znajdziesz na

OLX

Allegro

Wymiana i Zwroty

Dla maksymalnego uproszczenia zakupów w naszym sklepie, postanowiliśmy wyodrębnić najważniejsze informacje z Regulaminu. W tym miejscu możecie Państwo zasięgnąć informacji na temat gwarancji i zwrotów.


Konsument

  • Przed jakimkolwiek zwrotem towaru należy poinformować o tym Dział Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i uzyskać akceptację sklepu internetowego.
  • Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od daty dostawy towaru.
  • W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (formularz dostępny w zakładce do pobrania).
  • Odstępując od umowy Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
  • Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sklepu, ponosi Klient.
  • Warunkiem zwrotu jest wypełnienie formularza zwrotu. Usprawni to proces zwrotu, pozwoli również na szybsze przygotowanie towarów, na który ma być wymieniony zwracany towar, w przypadku wymiany.
  • Wpisanie danych działalności oraz numeru NIP do wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z dokonaniem transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (patrz regulamin dla przedsiębiorcy).
  • Reklamowany lub wymieniany towar należy odesłać pod adres sklepu internetowego.
  • Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany formularz zwrotu oraz dowód zakupu.
  • W przypadku zwrotu towaru Klientowi zwracana jest równowartość pieniężna odesłanego towaru wynikająca z zamówienia.
  • W przypadku wymiany towaru z winy leżącej po stronie sklepu internetowego, koszt ponownej wysyłki do Klienta pokrywa Sprzedający.
  • Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  • W przypadku, gdy zamówienie podlegało promocyjnym kosztom przesyłki, w momencie zwrotu zostaną one przeliczone i potrącone ze zwracanej kwoty w wysokości faktycznie poniesionych przez sklep internetowy kosztów. Przesyłka gratisowa, również podlega odliczeniu w momencie zwrotu produktów.
  • Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.
  • Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego produktu to 7 dni roboczych.
  • W przypadku wysłania informacji mailem/faxem o zwrocie produktu, czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.
  • W przypadku zwrotu towaru oferowanego jako komplet, należy zwrócić całość. Zwrotowi podlega pełen zastaw.
  • W przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek towary dołączone w formule gratisowej, należy je również zwrócić.
  • Nie przyjmujemy zwrotu towarów produkowanych na zamówienie (wg specyfikacji Klienta).

Przedsiębiorca

  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi.
  • Wpisanie danych działalności oraz numeru NIP do wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z dokonaniem transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
  • W wyjątkowych przypadkach możliwa jest wymiana towaru na inny, znajdujący się w ofercie Sklepu.
  • Przed jakimkolwiek zwrotem towaru w ramach wymiany należy poinformować o tym Dział Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i uzyskać akceptację sklepu internetowego.
  • Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru w ramach wymiany oraz wysłania towaru, na który zdecydowaliście się Państwo wymienić towar zakupiony, ponosi Klient.
  • Reklamowany lub wymieniany towar należy odesłać pod adres sklepu internetowego.
  • Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
  • W przypadku, gdy Klient decyduje się na wymianę na produkt o wyższej wartości, zobowiązuje się dokonać zapłaty różnicy przed wysyłką towaru. W przypadku, gdy Klient decyduję się na wymianę na produkt o niższej wartości, nadpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od dnia dostarczenia produktu.
  • W przypadku wymiany towaru z winy leżącej po stronie sklepu internetowego, koszt ponownej wysyłki do Klienta pokrywa Sprzedający.
  • Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  • Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.
  • Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego produktu to 7 dni roboczych.
  • W przypadku wysłania informacji mailem/faxem o zwrocie uszkodzonego produktu czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.
  • W przypadku zwrotu towaru oferowanego jako komplet, należy zwrócić całość. Zwrotowi podlega pełen zastaw.
  • W przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek towary dołączone w formule gratisowej, należy je również zwrócić.

Aligis Produkty-Metalowe