newsletter

Zapisz się do newslettera

Skontaktuj się z nami

telefon 724 602 506

 

e-mail   sklep@produkty-metalowe.pl

Nasze produkty znajdziesz na

OLX

Allegro

Regulamin

Regulamin obowiązujący Konsumenta od 25.12.2015r. (aktualizacja z dnia 25.05.2018r. oraz 01.03.2021r.)


Właścicielem serwisu www.produkty-metalowe.pl, zwanego dalej sklepem internetowym lub stroną internetową, jest:

Justyna Moniak Aligis
ul. Tysiąclecia 4 lok. 4
97-500 Radomsko
NIP: 9532441117
Regon: 101423797
zwana dalej "Właścicielem".


1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwrzane są w celach, w zakresie i oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów jest dobrowolne. Podobno związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.produkty-metalowe.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

4. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich właściwości.

5. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej www.produkty-metalowe.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i uwzględniają podatek VAT.

6. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

8. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienia formularza zamówienia, który jest dostępny po dodaniu towarów do koszyka lub złożenia zamówienia drogą elektroniczną (e-mailem).

9. Aktualizacja stanów magazynowych oferowanych przez Sklep towarów prowadzona jest na bieżąco, jednak moga zdarzyć się pojedyncze sytuacje, których skutkiem może okazać się brak zamówionego przez Klienta towaru. W takiej sytuacji uprzejmie prosimy o wyrozumiałość. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


2. ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez:

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4. W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie firmy, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową, wiadomość e-mail, telefonicznie, poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru, po zbadaniu przez Klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

5. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru, jego ilości, wagi i rozmiaru oraz wybranego sposobu płatności.

6. Sprzedający dokona wszelkich starań, aby zamówienia Klientów realizować możliwie jak najszybciej.

7. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź generowaną z internetowego serwisu naszego sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło zostać nieprzyjęte.

9. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie, wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT na zamówione towary bez podpisu kupującego.


3. DOSTAWA

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.produkty-metalowe.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innym transportem.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki i inne czynności),
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W wyjątkowych przypadkach faktura VAT dostarczana jest osobno po uzgodnieniu z Klientem.

4. Pracownik firmy kurierskiej ma obowiązek wydać towar z auta, nie ma obowiązku wnoszenia go do domu Klienta.

5. Podczas odbioru przesyłki należy upewnić się, że opakowanie nie zawiera uszkodzeń mechanicznych.

6. W momencie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, np. opakowanie przesyłki będzie uszkodzone, należy podpisać list przewozowy z adnotacją "opakowanie uszkodzone". Następnie należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzić czy jej zawartość nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzono uszkodzenie elementów, należy wypełnić z pracownikiem protokół szkody. Tylko protokół szkody wypełniony przy odbiorze będzie podstawą do dalszej reklamacji.

7. Po odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość pod kątem zgodności z zamówieniem: ilość, wymiary, kolor zamówionego przedmiotu. O wszelkich niezgodnościach należy natychmiast poinformować Dział Sprzedaży Sklepu.

8. Jeśli po odbiorze przesyłki stwierdzone zostaną braki lub uszkodzenia należy złożyć reklamację.

9. Należy pamiętać, że w momencie podpisania dokumentu odbioru na Klienta przechodzi odpowiedzialność za uszkodzenia towaru sprzedanego.


4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Klient składający zamówienie ma do wyboru płatność za pobraniem lub przelewem.

2. Płatność za pobraniem:

  • Zapłaty dokonuje się kurierowi podczas odbioru przesyłki. W sytuacji, kiedy kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, dalsza procedura jest określona według standardów danej firmy kurierskiej. Przy dokonaniu płatności za pobraniem nie ma potrzeby posiadania konta bankowego. Przed odbiorem towaru prosimy zawsze sprawdzić zawartość paczki pod kątem ewentualnych uszkodzeń, powstałych podczas transportu. Płatność za pobraniem to korzystny sposób zapłaty dla osób nie posiadających konta bankowego, które chcą opłatę oraz odbiór przesyłki ograniczyć do jednej czynności.

3. Płatności przelewem:

  • Zapłata za wybrany towar dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Ta forma płatności, polega na przelaniu kwoty brutto wraz z kosztami wysyłki na konto bankowe sklepu internetowego, którego dane przekazywane są Klientowi po złożeniu zamówienia oraz znajdują się na stronie sklepu www.produkty-metalowe.pl. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wymaganej kwoty na rachunku Sklepu.

5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia jest widoczny po wybraniu produktu (dostępność). Do czasu tego należy doliczyć czas dostawy paczki 1-3 dni roboczych w przypadku  firmy kurierskiej lub 1-10 dni roboczych w transporcie specjalnym.

2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę lub firmę kurierską.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia składającego się z kilku towarów o różnej dostępności, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez nas całego zamówienia.

4. W przypadku chwilowego braku artykułu, Klient zostanie poinformowany przez sklep internetowy o ewentualnych niedogodnościach e-mailem lub telefonicznie.


6. REKLAMACJE

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.


7. WYMIANA I ZWROTY

1. Przed jakimkolwiek zwrotem towaru należy poinformować o tym Dział Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i uzyskać akceptację sklepu internetowego.

2. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od daty dostawy towaru.

3. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (formularz dostępny w zakładce do pobrania).

4. Odstępując od umowy Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

5. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sklepu, ponosi Klient.

6. Warunkiem zwrotu jest wypełnienie formularza zwrotu. Usprawni to proces zwrotu, pozwoli również na szybsze przygotowanie towarów, na który ma być wymieniony zwracany towar, w przypadku wymiany.

7. Wpisanie danych działalności oraz numeru NIP do wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z dokonaniem transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (patrz regulamin dla przedsiębiorcy).

8. Reklamowany lub wymieniany towar należy odesłać pod adres sklepu internetowego.

9. Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany formularz zwrotu oraz dowód zakupu.

10. W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana równowartość pieniężna odesłanego towaru wynikająca z zamówienia.

11. W przypadku wymiany towaru z winy leżącej po stronie sklepu internetowego, koszt ponownej wysyłki do Klienta pokrywa Sprzedający.

12. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

13. W przypadku, gdy zamówienie podlegało promocyjnym kosztom przesyłki, w momencie zwrotu zostaną one przeliczone i potrącone ze zwracanej kwoty w wysokości faktycznie poniesionych przez sklep internetowy kosztów. Przesyłka gratisowa, również podlega odliczeniu w momencie zwrotu produktów.

14. Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.

15. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego produktu to 7 dni roboczych.

16. W przypadku wysłania informacji mailem/faksem o zwrocie produktu czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.

17. W przypadku zwrotu towaru oferowanego jako komplet, należy zwrócić całość. Zwrotowi podlega pełen zastaw.

18. W przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek towary dołączone w formule gratisowej, należy je również zwrócić.

19. Nie przyjmujemy zwrotu towarów produkowanych na zamówienie (wg specyfikacji Klienta).


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Znajdujące się na stronie internetowej nazwy towarów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej, sklep internetowy prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego.


Aligis Produkty-Metalowe